صحنه

صحنه

صحنه دوره جدید تابستان 1388 شماره 67

مقالات

۴.

تراژدی و مردم عادی

۹.

جستاری در زیبایی شناسی و نقد پرفورمنس آرت

۱۰.

کارگردانی نمایش کودک و نوجوان

۱۲.

درباره هپنینگ و آلن کاپرو (پژوهشی در باب هپنینگ مفهوم و ویژگی هایش)

۱۸.

تعزیتی بر مجالس شبیه خوانی (نگاهی به کتاب رهگذر عشق مجالس تعزیه تألیف حسن فخاری)

۱۹.

کلاف گم (دست هزار غریب نوشته سعید تشکری)

۲۱.

گفت و گو: در تئاتر حسن برتر از عقل است

۲۲.

تئاتر پیش برنده جامعه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸