صحنه

صحنه

صحنه 1386 شماره 61

مقالات

۱.

ترکیب سه گانه کمدی، تراژدی و فانتزی (نقد و بررسی نمایشنامه «بید رمن و آتش افروزان» اثر ماکس فریش)

۲.

طومار نقل تولد زال (شرحی بر اجرای مجلس نقل تولد زال کلام مرشد ولی الله ترابی)

۷.

نیازمند جریان مستمر در تئاتر دفاع مقدس هستیم (بررسی چند وضعیت «گذشته و حال»)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸