صحنه

صحنه

صحنه 1384 شماره 46

مقالات

۱.

چرا با اسب به مسکو نمی روید؟: نقد یک نقد بر اجرای نمایش «سه خواهر»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸