صحنه

صحنه

صحنه مهر و آبان 1387 شماره 59 و 60

مقالات

۳.

تأثیر هنر موضوعی بر بیان اعتراضات اجتماعی

۷.

بچه ها چگونه به تئاتر واکنش نشان می دهند؟

۸.

نقش آموزش در تئاتر کودک و نوجوان

۱۲.

دو دیدگاه در تقابل هم!

۱۳.

سیاست گذاری هنری نداریم، والسلام

۱۴.

کارآمدترین منتقدان کارهایم مردم هستند

۱۵.

پاس داشت: به روایت هنرمند استاد جواد بخشی زاده

۱۷.

تئاتر تجربی، تجربه کردن تئاتر نیست

۱۸.

کوششی تأثیر گذار در صحنه امروز: نگاهی به نمایش «گاردن پارتی در برف»، نوشته چیستا یثربی به کارگردانی پرستو گلستانی

۱۹.

پرقدم تا تئاتر سنتی: نگاهی به نمایش تخت حوضی «مبارک و خاتون پرده نشین»، کاری از داوود فتحعلی بیگی

۲۰.

کلاف سر در گم عشق: نگاهی به نمایش «مرغ دریایی» اثر خوف، به کارگردانی دکتر محمد رضا خاکی

۲۱.

سردرد مشترک: نگاهی به نمایش «نقاشی با شبنم»، نوشته و کار میروسلاوبنکا

۲۲.

سه نمایه ناهمگون: نقد نمایش سه گانه «1417» کاری از سعید آلبوعبادی

۲۴.

برگی از گذشته: یک استهزاء نامه ی نمایشی

۲۵.

مرگ همسایه و مطبخ (یا: دو کمدی اجتماعی از استبداد خانگی)

۲۷.

گروه هنرهای نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

۲۸.

گفت و گو با محمد رضا شهبازی، مدیر گروه هنرهای نمایشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸