صحنه

صحنه

صحنه 1385 و 1386 شماره 58 و 59

مقالات

۱.

ادبیات چند صدایی و نمایشنامه با بررسی مهاجران از اسلاومیر میروژک

۲.

بازی گونگی های یک جبر محتوم (نقد و بررسی نمایشنامه در روز نکرانتز و گیلد نسترن مرده اند»، اثر «تام ا

۴.

چگونه تئاتر سنتی به تئاتر آوانگارد می گراید تئاتر در ژاپن

۱۰.

یک گام به پیش، دو گام به پس (دنیای دیوانه دیوانه) (نگاهی به نمایش «دنیای دیوانه» کاری از بهزاد فراهانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸