صحنه

صحنه

صحنه تیر و مرداد و شهریور 1387 شماره 56 و 57 و 58

مقالات

۲.

به نام خداوند قلم، زیبایی و عشق: ارزیابی نمایشنامه های دفاع مقدس از منظر کاراکتر نمایشی

۵.

مسیحیت و نمایش دینی در قرون وسطی

۸.

درام، تراژدی و ملودرام: برگرفته از «اصطلاحات ادبی»، اثر کادن

۹.

دنیای کودک و دنیای درام

۱۳.

تئاتری که متر و معیار دارد

۱۴.

شناسه هایی برای جلوه بی بدیل و دراماتیک پرسوناژها: نقد و بررسی نمایشنامه «گربه روی شیروانی داغ»، اثر تنسی ویلیامز

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۸ تعداد دانلود : ۹۸۸
۱۶.

چرک نویسی برای نمایش: نگاهی به نمایش «چند قطعه نمایشی»، اثر بکت، به کارگردانی علی اکبر علیزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۶۲
۱۷.

عشقی اتفاق نمی افتد: نگاهی به نمایش «در جمعیت گم شد»، نوشته جلال تجنگی، به کارگردانی جلال تجنگی و سعید هاشمی پور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
۱۸.

کابوسی از یک بلوتوس!: یادداشتی بر نمایش «عروس، کابوس، افسوس، بلوتوس»، به کارگردانی آرش میرطالبی

۱۹.

سازهای ناکوک!: نقدی بر «نمایش بیژن و منیژه»، کاری از دکتر محمود عزیزی

۲۰.

اسطوره سازی از تاریخ: نقد و بررسی نمایش «یادگار زریران»، کاری از قطب الدین صادقی

۲۱.

زخم می زد و نمک می پاشید: نگاهی به نمایش «آخ اگه بارون بزنه»، نوشته فخرالدین خاک زند، به کارگردانی هادی عامل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸