شباک

شباک

شباک سال سوم فروردین 1396 شماره 1 (پیاپی 20)

مقالات

۱.

مکان یابی و جانمایی فضاهای ورزشی در شهرستان شاهرود؛ با استفاده از تکنیک تلفیقی روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
احداث فضاها و اماکن ورزشی، مستلزم صرف هزینه های زیادی است و تعیین مکان بهینه آنها به شیوه ای که تمامی شهروندان به نحو موثر از آن بهره مند شوند ضروری است. فضاهای ورزشی یکی از مکان های عمومی است که با توجه به رشد جمعیت و درصد بالای اوقات فراغت در سطح جامعه، به عنوان یک نیاز مطرح شده است. بنابراین، احداث این گونه مراکز با توجه به جنبه های متعدد و متنوع عملکردی که دارا می باشند، در صورتی که با مدیریت مناسب همراه باشد باعث ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی در جامعه خواهد شد. بررسی و مطالعات مکانیابی فضاهای شهری در سال های اخیر به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای مراکز و کاربری های مختلف شهری مطرح است. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از اصول علمی در مکان یابی، مکان بهینه برای فضاهای ورزشی در سطح شهرستان شاهرود انتخاب شود. پس از بررسی معیارهای موثر در مکان یابی این نوع از کاربری و بررسی روش های مختلف تعیین وزن معیارها و انتخاب روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به عنوان بهترین روش وزن دهی و بررسی لایه هایGIS ، نقشه مطلوبیت با استفاده از هر کدام از روش ها تهیه گردید. با مقایسه نتایج حاصل شده، گزینه یا سایت نهایی که از لحاظ برخورداری از حداکثر مطلوبیت ها مناسب احداث فضای ورزشی در شهر شاهرود است، معرفی گردید.
۲.

کاربرد مدل ارتباطی اِن اِل پی در صنعت سینما

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
اِن اِل پی یا برنامه ریزی عصبی کلامی مدل ارتباطی است که با تاثیر روی ذهن ناخودآگاه انسان باعث جهت گیری ذهن مخاطب می شود. سال ها است که فیلم سازان غربی با آشنایی از این متد توانسته اند ذهن مخاطب را به سمت اهداف خود هدایت کنند، اما متاسفانه فیلم سازان داخلی به دلیل عدم آشنایی با این متد از این امر غافل بوده اند. در این پژوهش تکنیک آنکور سازی که متدی در مدل ارتباطی اِن اِل پی برای جهت گیری ذهنی مخاطب است تشریح می شود. و در ادامه با روش تحلیل محتوای کیفی آنکوره هایی که با تلفیق صدا و تصویر در فیلم های هالیوودی ایجاد شده را مورد بررسی قرار داده شده است.
۳.

چالش تحول اداری جهت استقرار سامانه های مدیریت در شهرداری تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از چالش های شهرداری تهران در استقرار سامانه های مدیریتی تحول اداری متناسب با سامانه می باشد. مسئله تحقیق بررسی تأثیر مدل های کاربردی تحول اداری و مدیریت تغییر در استقرار سامانه های مختلف جهت مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته می باشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود و هدف از آن بررسی چالش تحول اداری جهت افزایش اثربخشی و کارایی استقرار سامانه های مختلف در شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا به بررسی مدل های مطرح در مدیریت تغییر و تحول اداری نظیر جری پوراس، VSM و MIT 90 پردخته می شود. سپس سه سامانه مدیریت محیط زیست (مطابق الزامات استاندارد بین المللی ISO 14001:2004)، مدیریت آموزش (مطابق الزامات استاندارد بین المللی ISO 10015:1999) و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) مطرح در شهرداری تهران و چالش تحول اداری بررسی می گردد. در نهایت جمع بندی مزایای استفاده از مدل های مذکور جهت تحول اداری ساختار یافته هنگام طراحی و استقرار سامانه مدیریتی در شهرداری تهران صورت می گیرد.
۴.

سنجش میزان آزادسازی و نفوذ فلزات سنگین موجود در پسماندهای الکترونیکی در خاک

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۵۸
پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی انواعی از پسماندهای ویژه می باشند که قطعات اصلی آن ها شامل خازن، ترانزیستور، آی.سی، مدارات الکترونیکی، قطعات کاتدی و آندی بوده و دارای خاصیت سمیت، بیماری زایی و پایایی در محیط پیرامون و حتی در پیکره جانداران، خورندگی تاسیسات و تجهیزات و مشابه آن می باشند. بر این اساس، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل موثر در آزادسازی این فلزات و اختصاصاً عنصر کادمیوم در محیط پیرامون می باشد. جهت بررسی این موضوع تاثیر عوامل مختلف مانند دما، pH، ترکیبات هامیک و زمان بر روی آزادسازی عنصر کادمیوم از اینگونه پسماندها به محیط های خاکی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور قطعات انتخابی آنالیز گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بوده است که در محیط خاکی، میزان آزادسازی و نفوذ کادمیوم در pH بسیار اسیدی و بسیار قلیایی افزایش می یابد. همچنین؛ افزایش پارامترهای دیگر، نظیر دما، زمان و ترکیبات هامیک سبب افزایش میزان نفوذ عنصر کادمیوم در محیط می گردد.
۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۶۴
با توجه به گسترش روزافزون کاربران تلفن همراه، استفاده از روش های مختلف تبلیغات و فروش از طریق این وسیله ارتباطی به شدت روبه افزایش است، به گونه ای که ""تجارت سیار"" به یکی از زیربخش های مهم تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. اعتماد افراد به تبلیغاتی که از طریق تلفن همراه دریافت می کنند، عامل کلیدی موفقیت ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی در جلب توجه دریافت کنندگان و عدم اعتماد، مهم ترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت تلفن همراه است. از این رو ایجاد اعتماد در مشتریان، یکی از موضوعات مهم مورد توجه فعالان حوزه تجارت سیار محسوب می شود. در این پژوهش مبتنی بر بررسی ادبیات و اخذ نظرات خبرگان موضوعی عوامل هفت گانه باورپذیری، مزیت ادراکی، کیفیت اطلاعات، مربوط بودن، پشتیبانی از طریق سایر منابع، تجربیات قبلی و اعتبار منبع ارسالی، به عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی شناسایی شد. همچنین مبتنی بر داده های استخراجی از نمونه ای شامل 50 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، اولویت بندی عوامل صورت پذیرفت که نتایج نشان دهنده آن بود که به ترتیب مزیت ادراکی، تجربیات قبلی، پشتیبانی سایر منابع، باورپذیری، کیفیت اطلاعات، مربوط بودن پیامک و اعتبار منبع بیشترین تاثیر را در ایجاد اعتماد در دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه دارا می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷