علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال سوم زمستان 1388 پیش شماره 7

مقالات

۱.

تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی در بین روستاییان

۲.

بررسی جامعه شناختی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و دستاوردهای آن در مقطع دکتری رشته های مدیریت

۳.

مطالعه کمی و کیفی نقش مهاجرین کاری بر تنوع همسرگزینی شهر مبارکه

۴.

بررسی رابطه بین عوامل فردی و اجتماعی کاربران ICT با میزان پذیرش ICT در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1386

۵.

عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شیراز)

۶.

سرمایه اجتماعی و معمای رشد و توسعه

۷.

رابطة بین دینداری با کارکرد خانواده در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

۸.

رسانه های جمعی و هویت زبانی- ادبی در میان جوانان شهر شیراز

۹.

زمینه یابی ناهنجاری های رفتاری – اجتماعی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 2

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴