روند

روند

روند سال بیست و دوم زمستان 1394 شماره 72

مقالات

۱.

بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران (رهیافت SCP)

۲.

بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی (دلالت هایی در راستای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا)

۴.

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل MS-EGARCH)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۵۰۲
۵.

صنعت نفت و گاز شیل: فرصت یا تهدید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳