روند -

روند


 


درجه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: دکتر ولی اله سیف

سردبیر: دکتر پیمان قربانی

مدیر داخلی: وحید برزویی

هیئت تحریریه: دکتر ولیاله سیف، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر پیمان قربانی، غلامعلی کامیاب، حمید تهرانفر، دکتر مهدی رضوی، دکتر فرهاد نیلی، ابوالفضل اکرمی، علیرضا مقتدایی، دکتر لیلا آقامیرکلایی، محمدرضا حاجیان، ابوالفضل خاوری نژاد، دکتر محمدرضا شجاع الدینی، محمدهادی مهدویان، دکتر پویا جبل عاملی

نشانی: تهران  بلوارمیرداماد  نبش کوچه پگاه  بانک مرکزی ج.ا.ا  دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل

تلفن: 29954819(021) فکس: 29954713(021)
وب سایت: http://www.cbi.ir/simplelist/Ravand_fa.aspx

 پست الکترونیک: ravand@cbi.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶