روند -

روند


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: عبدالناصر همتی
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صاحب امتیاز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سردبیر: پیمان قربانی
مدیر داخلی: وحید برزویی
هیئت تحریریه: عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی، پیمان قربانی، ابوالفضل نجارزاده، غلامرضا پناهی، فرهاد حنیفی، ابوالفضل اکرمی، جعفر مهدی زاده، علیرضا قائدی، محمدرضا حاجیان، محمدرضا شجاع الدینی، محمدهادی مهدویان
آدرس: تهران بلوار میرداماد نبش خیابان پگاه، پلاک 198، بانک مرکزی ج.ا.ا اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی
تلفن: ۰۲۱۲۹۹۵۴۴۶۶
وب سایت: https://www.cbi.ir/simplelist/Ravand_fa.aspx
پست الکترونیکی: ravand@cbi.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۲۵۷۰۴۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳