نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

ادب و زبان دوره 18 پاییز و زمستان 1394 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی فرآیند واژه سازی ترکیب در گونه زبانی رودبار جنوب(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطّی «مجمره، رساله در عطرکشی» با نگاهی به تاریخچة عطر و عطرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رساله عطر مجمره عطرکشی حاج محمد کریم خان بن ابراهیم کرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 491
۶.

یادِتِن؛ حیدر بابایی دیگر (بررسی رجعت نوستالژیک به عناصر فرهنگ عامه در دو منظومة «حیدربابایه سلام» و «یادِتِن»)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

در نسبتِ شریعت و عرفان(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مقایسه موسیقی شعر قصاید سعدی و سه شاعر همروزگارش(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

خاستگاه پیکارسک، شرق یا غرب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

سبک شناسی انتقادی زاویه دید در داستان کوتاه «مردی که برنگشت»(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

ارتباط کاربرد واژه با نگرش شاعر در ویس و رامین(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

جلوه های نقیضه در دو داستان «پریزاد و پریمان» و «مشی و مشیانه» اثر صادق چوبک(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

بررسی شبکه تداعی معانی بر اساس فنون بدیعی در اشعار صائب تبریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳