نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


بر اساس نامه شماره /3/18/147292 مورخ 11/07/1395 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نشریّه علمی پژوهشی «ادب و زبان» به نشریّه تخصّصی علمی پژوهشی «نثر پژوهی ادب فارسی» تغییر عنوان و موضوع یافت. شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۹
مدیر مسئول: محمود مدبری
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: احمد امیری خراسانی
مدیر داخلی: سید امیر جهادی
هیئت تحریریه: دکتر احمد امیری خراسانی، محمد صادق بصیری، ابوالقاسم رادفر، عنایت الله شریف پور، محمدرضا صرفی، فاطمه مدرسی، سیدعلی اصغر میرباقری فرد، محمود مدبری، یحیی طالبیان، محمد جعفر یاحقی
آدرس: کرمان - انتهای­ بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکده‌ ادبیّات و علوم انسانی
وب سایت: http://jll.uk.ac.ir
پست الکترونیکی: jflluk@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰