جمعیت

جمعیت

جمعیت بهار و تابستان 1392 شماره 83 و 84

مقالات

۲.

بررسی علل و الگوهای مرگ و میر در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان نورآباد ممسنی از سال 1360-1358

۳.

بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص های توسعه با تاکید بر نتایج سر شماریهای 90-1385

۵.

حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانونی رویدادهای ولادت و فوت و اثر آن بر ثبت به هنگام

۶.

بررسی سیر تحولات جمعیت شهرستان های استان کرمان طی سال های (1390-1335) و روند آن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲