جمعیت

جمعیت

فصل نامه جمعیت 1381 شماره 41

مقالات

۱.

عدم توازن نسبت های جنسی در سنین ازدواج

کلید واژه ها: وضعیت زناشویی عدم توازن پدیده ازدواج سنین ازدواج مضیقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۴
" عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای است که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است..... "
۲.

حل مسئله در گروه (ارزیابی عملکرد مراکز تنظیم خانواده بر مبنای نقطه نظرات مراجعه کنندگان زن)

کلید واژه ها: حل مسئله گروه کاوش ذهنی استخوان مماهی نمودار پاره تو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۶۳۵
تکنیک حل مسئله در گروه، برای تحقق اهدافی چون حل مسائل زندگی جمعی، حیات شغلی و سازمانی به کار می رود. این تکنیک برخلاف سنت مرسوم تنها به تفکر تحلیلی بها نمی دهد بلکه تفکر خلاقانه پایه اصلی آن را تشکیل می دهد.....
۳.

زناشویی های خویشاوندی (همخون) از دیدگاه اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: وراثت ازدواج با ارحام همخونی محارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۷۶
پیامدهای ناگوار زناشویی های همخون، از نظر سلامت جسمی و روانی و تکامل عقلی و فکری فرزندان، تقریبا از بدیهیات و مسلمات دانش امروز است. از این رو، بررسی دیدگاه آیین اسلام در این خصوص - با توجه به تاثیر تعیین کننده ای که باورهای دینی بر رفتارهای اجتماعی مردم دارد و با عنایت به شیوع نسبتا وسیع این گونه ازدواجها در ایران، به ویژه در نقاط روستایی - از اهمیت خاصی برخوردار است.....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸