جمعیت

جمعیت

فصل نامه جمعیت 1382 شماره 45 و 46 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر باروری زنان و نقش توسعه ای آن در ناطق شهرستان گرمی در استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باروری عوامل اجتماعی - اقتصادی سیاست جمعیتی شهرستان گرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۸۷۷
پژوهش حاضر به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان گرمی در استان اردبیل می پردازد. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه بین باروری و عوامل گوناگونی مانند زن، تعداد کودکان مرده زیر 5 سال در خانواده، میزان اهمیت اقتصادی کار کودکان برای خانواده ها، عدم اشتغال زنان (خانه داری)، اختلاف سن زن و شوهر (با رابطه مثبت) و سن زن در اولین ازدواج، سطح سواد زن و مرد، سن زن در اولین زایمان، میانگین فواصل زایمان و سابقه داشتن تلویزیون (با رابطه منفی) می باشد. تحقیق حاضر براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند که موضوعاتی از قبیل:....
۲.

ررسی مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان غیر بومی دانشگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دانشجوی غیربومی امکانات فرهنگی امکانات اجتماعی ناسازگاری فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۸
تعداد زیادی دانشجو در دانشگاه های کشور در حال تحصیل می باشند و هزینه سرانه تحصیل آنان برای کشور بسیار زیاد است. لذا این دانشجویان باید از تسهیلات آموزش عالی حداکثر استفاده را نمایند و برای کار و تولید در جامعه آماده گردند این دانشجویان دو گروه می باشند، گروهی دانشجوی بومی می باشند که در حین تحصیل در میان خانواده خود زندگی می کنند و مشکلاتشان با همکاری خانواده برطرف می گردد. اما گروهی دیگر دانشجویان غیربومی هستند که از خانواده خود دور می باشند و ممکن است در محل تحصیل با مشکلات زیر روبرو باشند:....
۳.

ضرورت آموزش مداوم نیروی انسانی مراکز توانبخشی ، مطالعه ای در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش مداوم کارشناس توانبخشی مراکز توانبخشی معلولین ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
" این ماطلعه با هدف بررسی مسائل و مشکلات نیروی انسانی شاغل در مراکز توانبخشی وابسته به سازمان بهزیستی کشور در تهران و نیز ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت ارائه خدمات توانبخشی این مراکز انجام شده است. در این تحقیق از روش بررسی (Survey) استفاده شده است. از بین مراکز توانبخشی تحت نظارت از روش بررسی کشور تعداد 14 مرکز توانبخشی، شامل 4 مرکز توانبخشی معلولین جسمی - حرکتی، 4 مرکز توانبخشی نابینایان، 3 مرکز توانبخشی ناشنوایان و 3 مرکز توانبخشی معلولین ذهنی انتخاب شدند..... "
۴.

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری در ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارومیه عوامل اقتصادی سنجش رفتار باروری اجتماعی و جمعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۴۱
این مطالعه تاثیر فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر رفتار باروری را در ارومیه بررسی می نماید. تاثیرات آنان بر روی رفتار باروری با اطلاعات بدست داده شده از 500 نمونه شهری از زنان واقع در سن باروری 49-15 ساله شهر ارومیه براساس آمار سرشماری 1375 که چارچوب نمونه گیری طرح بر آن پایه استوار بود، مورد واکاوی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل، متکی بر داده های تاریخچه زایمان بوده و با استفاده از تکنیکهای آماری پیشرفته یافته های زیر به دست داده شده است: 1. به دلیل اثر قوی و معنادار سطح تحصیلات زنان، این متغیر بعنوان مهمترین عامل و سرعت دهنده اصلی در کاهش باروری پایدار در ارومیه ملاحظه گردید.....
۵.

بررسی تاثیر متقابل فرایند افزایش جمعیت و شهرنشینی در ایران (از 1335 تا 1375)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاشیه نشینی شهر نشینی مهاجرات روستا - شهری کلان شهر تاثیر متقابل فرایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۰۰
این مقاله با هدف شناخت تعامل واقعی بین جمعیت و شهرنشینی در ایران در طی سالهای 1335 تا 1375 به بررسی آن پرداخته است. ایران در طی بیش از چهاردهه گذشته با دو پدیده مرتبط بهم یعنی رشد جمعیت و شهرنشینی مواجه بوده است. شهرنشینی فزاینده ایران در طی دهه های اخیر در ارتباط مستقیم با جمعیت می باشد و از سوی دیگر پدیده شهر نشینی خود تحولاتی را در ساخت جمعیت از نظر فعالیت ساخت سنی و جنسی بوجود می آورد.....
۶.

چشم انداز توسعه در تعالیم زرتشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار دین زرتشت گفتار و اندیشه های نیک چشم انداز توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۳
شناسایی اندیشه ها، عقاید و اگلوهای رفتاری اقوام مختلفی که طی ادوار تاریخ می زیسته اند، می تواند راهنمای خوبی برای ما و آیندگان باشد. زیرا هویت هر قوم، سرچشمه معنا و تجربه ای عظیم به شمار می آید. براین مبنا یکی از ادیانی که جوهره اصلی ما ایرانیان در آن دوران نهاده شده، دین زرتشت است این دین به تناسب تاریخ و جغرافیای خود تعالیمی را در خصوص ابعاد مختلف توسعه پایدار یعنی، بعد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیط زیست به یادگار گذاشته است......
۷.

تحلیلی جغرافیایی بر روند مهاجرت در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع جغرافیایی روند مهاجرت موازنه مهاجرت مهاجرت به خارج مهاجرت به داخل سرشماری مهاجرت مادام العمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
استان خوزستان در دهه های گذشته به دلیل تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله افزایش زیرساخت های صنعتی و کشاورزی و همچنین وقوع هشت سال جنگ تحمیلی با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو شده است. به طوری که روند مهاجرت این استان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. این استان در فاصله 40 سال گذشته از نظر مهاجرتی، مهاجرپذیر بوده و خالص مهاجرت آن حدود 173886+ نفر بوده است. و در فاصله 1345 تا 1355 همچنان روند مهاجرپذیری خود را ادامه داده است،....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲