مطالعات برنامه درسی ایران

مطالعات برنامه درسی ایران

مطالعات برنامه درسی سال ششم تابستان 1390 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی آموزشی برنامه یادگیری الکترونیکی املا فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارائه الگویی به منظور برنامه ریزی درسی جهت تربیت مدرس آموزش زبان خارجی به شیوه مجازی (از دور)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تاثیر دانش نرم افزاری، میزان کاربرد شخصی و نگرش معلمان به اثربخشی فاوا در تدرسی بر احساس اعتماد به نفس آنان در کاربرد فاوا در تدریس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۹

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰