مطالعات برنامه درسی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات برنامه درسی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مدیر مسئول: دکتر حسن ملکی 

سردبیر: دکتر محمود مهرمحمدی

مدیر داخلی: فاطمه السادات میرعارفین

نشانی: تهران٬ خیابان کریم‌خان زند٬ نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی)٬ ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی٬ طبقه دوم٬ اتاق 202

تلفن: 81032203(021) فکس: 81032208(021)

وب سایت: http://www.icsa.org.ir           

پست الکترونیک:  info@icsa.org.ir

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
ناشر: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰