نامه بهارستان

نامه بهارستان

نامه بهارستان سال پنجم 1383 شماره 9 و 10

مقالات

۱.

دکتر اصغر مهدوی و نسخه های خطی

۲.

مدح الکتب و الحث علی جمعها (در ستایش کتاب و برانگیختن به گردآوری) / تالیف ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (ح- 16-255 ق)، انتخاب از علی بن هلال. معروف به، ابن بواب، (د 413 ق)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۵۷۲
۳.

التجریب الوافی فی الحبر (رساله ای به فارسی در مرکب سازی) / علی بن حسام الدین متقی برهان پوری (855-975 ق)

۴.

قطع کاغذ و کتاب در متون فارسی و عربی

۱۵.

اصطلاحات نسخه پردازی، خوشنویسی و صورتگری در دیوان دانش مشهدی (سده 11 ق)

۱۶.

اسناد و مکاتبات علامه محمد قزوینی درباره تهیه عکس از نسخه های خطی اروپا (1299-1312 ش)

۱۹.

ماجرای سرقت کتاب های [خطی] کتابخانه سلطنتی براساس خاطرات عبدالله بهرامی معاون وقت نظمیه

۲۱.

یادداشت هایی در ساختارشناسی نسخه های خطی

۲۵.

دست نویس های شرقی و فناوری های نو در اطلاع رسانی

۲۷.

نقدی بر ترجمه رساله «صناعه تسفیر الکتب و حل الذهب»

۳۹.

کتابشناسی فهرست های نسخه های خطی انتشار یافته در ایران در سال 1383