نامه بهارستان

نامه بهارستان

نامه بهارستان سال سوم 1381 شماره 6

مقالات

۴.

جلدهای دارای رقم، تاریخ یا کتیبه در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نسخه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری صنعت و تجارت کتاب صحافی کتاب
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۷۲۵
۵.

جلدسازان ماوراءالنهری از سده های ١٣ و ١٤ هجری در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه وزارت امور خارجه

۸.

نسخه ای کهن در هیات و گاه شماری از نیمه نخست سده ششم هجری (منتهی الادراک فی تقاسیم الافلاک، از بهاءالدین خرقی)

۱۴.

سرگذشت حسرت انگیز یکی از نفیس ترین نسخه های خطی فارسی ایران ""هدایه المتعلمین فی الطب""

۱۵.

خریدی شگفت انگیز از نسخه های خطی منحصر به فرد ""غرائب الفنون و ملاح العیون""

۲۰.

تعیین اصالت اسناد و نسخه های خطی با استفاده از روش های علمی و آزمایشگاهی