پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهش های حقوق تطبیقی

مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مبنای مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۶ تعداد دانلود : ۹۰۲
۲.

فرایند جهانی شدن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷