پژوهش های حقوق تطبیقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های حقوق تطبیقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۴۷۶-۶۸۰۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: مرتضی شهبازی نیا
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۲۲۵۱-۶۷۵۱
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمد عیسائی‌تفرشی
مدیر اجرایی: خانم نصیری
هیئت تحریریه: محمدعلی اردبیلی، محمدجعفر حبیب زاده، مرتضی شهبازی نیا، محمود صادقی، ابراهیم عزیزی، محمدباقر پارساپور، محمد عیسایی‌تفرشی، کوروش کاویانی، سید مصطفی محقق داماد، حسین مهرپور محمدآبادی، علی حسین نجفی ابرندآبادی
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۴۲۶۳
وب سایت: http://clr.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: clr@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳