پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهش های حقوق تطبیقی

مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مفهوم اکثریت مطلق(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

حق تعیین سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارزیابی سازوکارهای ملل متحد در حمایت از حقوق بشر: ارکان مبتنی بر منشور و معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 307
۸.

نظارت شورای نگهبان «انضباطی» است، نه «استصوابی» و نه «استطلاعی»(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳