حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری تابستان 1386 شماره 59

گفتگوها

۱.

اقتراح: فناوری اطلاعات و ارتباطات و چالش در مفهوم جرم های سنت

مقالات

۱.

مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

۶.

ترجمه: کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرایند دادرسی عادلانه چیست؟

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳