حقوقی دادگستری - نشریه علمی (وزارت علوم)

حقوقی دادگستری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۶۷۶-۷۱۹۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۹
مدیر مسئول: علیرضا امینی
ناشر: قوه قضائیه
p-issn: ۱۷۳۵-۴۳۵۸
صاحب امتیاز: قوه قضائیه
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدحسن صادقی مقدم
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: فاطمه صبافرد
مدیر اجرایی: رسول احمدزاده
هیئت تحریریه: ربیعا اسکینی، غلامحسین الهام، خیراله پروین، محمدجواد جاوید، ولی رستمی، سیامک ره پیک، محمدهادی صادقی، محمدحسن صادقی مقدم، عباسعلی کدخدائی الیادرانی، سیدفضل اله موسوی، حسین میرمحمدصادقی
آدرس: تهران - بزرگراه شهید چمران - بزرگراه یادگار امام(ره) - بعد از خروجی اوین درکه - پژوهشگاه قوه قضاییه - معاونت پژوهشی - دفتر مجله حقوقی دادگستری
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۱۸۶۹
وب سایت: http://www.jlj.ir/
پست الکترونیکی: law.journal1316@gmail.com
کد پستی: ۱۹۸۳۸۴۶۵۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳