جلیل فتحی

جلیل فتحی

مدرک تحصیلی: استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

The Effect of Use of Native-accent and Non-native Accent Materials on the Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension: An EIL Perspective

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
The present study sought to investigate the differential effect of using native-accent and non-native accent materials on the Iranian English as a Foreign Language (EFL) learners’ listening comprehension. To this purpose, 60 primary EFL Iranian learners participated in the study. The participants were randomly divided into a control group (N=30) and an experimental group (N=30). First, a Quick Placement Test which consisted of vocabulary, grammar, and reading items was administered in order to ensure the homogeneity of participants. As the intervention of the study, the control group was provided with the listening materials accompanied by the use of their native-accent audio files, whereas the experimental group was exposed to the same listening tasks and materials which were pronounced by the non-native teacher. The experimental intervention lasted for six forty-minute sessions. To collect the data, the listening component of Pearson Test of English General (PTE General) was used as the pre-test and the post-test to measure listening comprehension of the participants. The results indicated that using non-native accent listening materials was more effective than using native-accent materials in enhancing listening comprehension of the EFL learners. These findings were discussed in the light of English as an International Language (EIL) debate and the theory of inter-language speech intelligibility benefit.
۲.

اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
ابزارهای مبتنی بر وب و اپلیکیشن هایی که پتانسیل لازم جهت افزایش انگیزه و تعامل میان زبان آموزان را دارند، توجهات زیادی را در میان جامعه ی آموزش زبان انگلیسی به خود جلب کرده اند. یکی از جدیدترین تکنولوژی های مبتنی بر وب که برای اهداف آموزشی به کار گرفته شده است مودل است که یک محیط یادگیری مجازی با منبع آزاد است. با توجه به اهمیت تکنولوژی به طورکلی و نادر بودن مطالعات مربوط به استفاده از مودل در آموزش زبان دوم، این مقاله با استفاده از یک پژوهش کمی و در قالب یک طرح شبه آزمایشی به بررسی تأثیر آموزش زبان دوم با کمک مودل بر توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی می پردازد. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای 46 نفری از زبان آموزان دو کلاس رشته ی زبان انگلیسی در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران (واحد تهران شمال) به عنوان شرکت کنندگان پژوهش استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانشجویان گروه آزمایش (25 نفر)، از یادگیری ترکیبی بهره مند گردیدند که در آن مودل به آموزش درون کلاسی اضافه گردید، درحالی که دانشجویان گروه کنترل (21 نفر) فقط با همان روش سنتی آموزش درون کلاسی آموزش دیدند. این پژوهش در طول یک ترم به مدت 16 هفته انجام گرفت. تحلیل آماری داده ها به کمک آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر این بود که عملکرد درک مطلب گروه آزمایش در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته ها می تواند پیامد های قابل توجه نظری و کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم داشته باشد.
۳.

Collective teacher efficacy, teacher self-efficacy, and job satisfaction among Iranian EFL Teachers: The mediating role of teaching commitment

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۰
A significant research base has increasingly substantiated that teachers are among the most significant players affecting student achievement in second language classrooms. As a result, teacher-related variables have enjoyed much research attention over the recent decades in both mainstream education and English Language Teaching (ELT). Likewise, the present study was set to test a structural model of collective teacher efficacy, teacher self-efficacy, job satisfaction, and teaching commitment, and specifically to examine the hypothesis that teaching commitment mediates the effects of collective teacher efficacy and teacher self-efficacy on job satisfaction. Using a sample of 312 Iranian EFL teachers, structural equation modeling (SEM) was conducted to establish the structural model. The findings of a confirmatory factor analysis (CFA) confirmed the fitness of both the employed scales and the structural model.  The findings and implications of the present study are finally discussed.
۴.

Literature as a Medium to Foster Critical Thinking: A Case Study of an Iranian EFL Classroom

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۳
As far as teaching English as a foreign language is concerned, the role of literature as a medium to enhance language learning or to promote other cognitive and affective variables has been quite contentious. In order to shed more light on the use of literature in English Language Teaching (ELT), the study investigated the role of literature as a medium to foster critical thinking among English as a Foreign Language (EFL) students. A sample of 39 intermediate Iranian EFL students who were the students of two intact classes were recruited. They were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group (n=18) were required to read unabridged, authentic short stories written by literary figures whereas control group students were provided with abridged and simplified texts and short stories. A validated scale of critical thinking was administered as the pre/post-test before and after the treatment. The results of a one way ANCOVA revealed that the experimental group outperformed the control group on the post-test of critical thinking, suggesting that use of literary texts has been effective in enhancing the level of critical thinking among EFL students. The findings of the study have pedagogical implications for ELT theorizers and practitioners.
۵.

The Investigation of the Perspectives of Iranian EFL Domain Experts on Postmethod Pedagogy: A Delphi Technique

کلید واژه ها: آموزش زبان انگلیسیتکنیک دلفیپست متدparticularitypossibilitypracticality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
پس از معرفی آموزش پست متد توسط کوماراوادیولو به همراه سه اصل particularity, possibility) و practicality) ، توجه زیادی به این مفهوم به اصطلاح ""عصر پست متد"" و مناسب و کافی بودن آن در برآورده کردن نیازهای زبان آموزان در عصر جدید مبذول شد. این وضعیت یک بحث داغ هم در میان جامعه آموزش زبان انگلیسی در ایران بوجود آورد. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه متخصصین ایرانی آموزش زبان انگلیسی در مورد آموزش پست متد بود. بدین منظور از تکنیک دلفی جهت رسیدن به اتفاق نظر در میان متخصصین استفاده شد. شرکت کنندگان تحقیق حاضر 21 متخصص در حوزه آموزش زبان در ایران بودند. روش دلفی یک روش نسبتا سریع برای رسیدن به اتفاق نظر در میان شرکت کنندگان بود. سه مجموعه داده از طریق سه روند دلفی با همان نمونه شرکت کنندگان جمع آوری شد. نتایج این مطالعه شک وتردید زیادی را هم در مورد متد و هم پست متد بر می انگیزد. نتایج نشان داد که نظام آموزش زبان در ایران هرگز متد را به معنی واقعی کلمه تجربه نکرده است و آنچه که ما آن را به عنوان متد می شناسیم یک رویکرد التقاطی بوده است که هر معلمی بر اساس سلیقه خود آنرا اتخاذ کرده است. به علاوه نتایج تکنیک دلفی نشان داد که آموزش پست متد با سه اصلش در محیط ایران قابل پیاده شدن نیست. درپایان پیامدهای نظری و عملی این مطالعه مورد بحث قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان