هوشنگ خوش سیما

هوشنگ خوش سیما

مدرک تحصیلی: دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

ارائه الگویی از مداخله تکوینی - تعاملی پویا برای تغییر پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان درمانی در کلاس زبان انگلیسی

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
اضطراب یادگیری یک حالت روانشناختی است که تاثیر بسزایی در عملکرد آموزشی فراگیران دارد. نداشتن نشانه بارز فیزیکی و نبود راهکار صریح آموزشی باعث شده است تا رویکرد شاخصی برای شناخت و رفع علائم اضطراب در حین آموزش، وجود نداشته باشد. مطالعه حاضر با ترکیب مداخله پویای تعاملی و مفهوم منطقه مجاور رشد با ارزشیابی تکوینی، یک الگوی کاربردی برای شناخت و رفع علائم اضطراب ارائه داده است. سپس در گام دوم ، با استفاده از یک طرح تحقیقاتی شبه-آزمایشی، کارایی این الگو بر روی 6 دانش آموز مضطرب سنجیده شد و نتایج حاصل از آن توسط آنووای اندازه های تکرار شده سنجیده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدل ارائه شده باعث کاهش معنادار نمره اضطراب کلاسی شرکت کنندگان در مرحله پس آزمون شد و این کاهش در مرحله پیگیری نیز ثابت ماند. این روش یک الگوی بهینه است که در ضمن تدریس، باعث رفع نشانه های اضطراب می شود و تخصیص هزینه، وقت اضافی و پیگیری های بالینی برای درمان اضطراب را کاهش می دهد. این تحقیق برای معلمان آموزش زبان انگلیسی، مشاوران تحصیلی، روانشناسان آموزشی ومحققان در حوزه روانشناسی تربیتی کاربرد دارد.
۲.

Comparative Study of Degree of Bilingualism in Lexical Retrieval and Language Learning Strategies

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
This study compares lexical retrieval amongst monolinguals and intermediate bilinguals and advanced bilinguals. It also investigates the possible effects of their language learning strategies on their respective lexical retrieval advantage. The study used a mixed methods design and the groups consisted of 20 Persian near-monolinguals, 20 Persian-English intermediate level bilinguals, and 20 Persian-English high-proficiency bilinguals. Auditory and visual lexical Memory Span Tasks were utilized to evaluate the lexical retrieval of all the language groups. The way that bilinguals used their L2 on a daily basis was examined using semi-structured interviews. It was suggested that the knowledge of two languages will not necessarily result in lexical retrieval advantages in bilinguals when compared to monolinguals. However, it was found that the specific language learning strategies used by the bilinguals could potentially influence their lexical retrieval advantages. Furthermore, when comparing lexical retrieval in different language proficiency groups, the method by which bilinguals manage their two languages as well as the environment they are located in should be taken into consideration.
۳.

Interactional Metadiscourse in the Writings of Novice vs. Established Members of Academic Communities

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۰
Novice academic writers, particularly Iranian graduate students (IGSs), upon entering an academic community, are hypothesized to face probable difficulties in practicing rhetorical expectations set by the experienced (EXP) members, hence, not being able to write in a way acceptable to these professionals. To explore the probable rhetorical distance between them, this study investigated the employment of interactional metadiscourse markers (IMMs) in the writings of IGSs (MA and Ph.D.) and EXP figures in Applied Linguistics. 120 recent research articles (RAs) served as the corpus of the study. Drawing on Hyland’s (2005) model of metadiscourse, all occurrences of the five types of IMMs were functionally identified, and compared. To detect any possible significant differences between the corpora, Chi-square tests were run. The results indicated that the IGSs used far less IMMs than the EXP ones in their RAs. However, the general pattern of their metadiscourse use was similar to the EXP writers’. It can be concluded that although the IGSs are relatively aware of general rhetorical framework of the genre based on IMMs, they seem to be far away from the rhetorical standards set by the established members of the discipline. Finally, the possible justifications and implications of the study were presented.
۴.

نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۵
دو مکتب عقل گرا و تجربه گرا درباره منشأ زبان نظر متفاوتی دارند. عقل گرایان، زبان به معنای قوه و استعداد ذهنی آن را فطری انسان می دانند و برای اثبات آن، ادله محکمی اقامه کرده اند؛ در مقابل، تجربه گرایان بر اکتسابی بودن زبان به کمک فرایندها و مکانیسم های غیرمستقیم تأکید دارند و زبان را حاصل تجربه و تعامل ذهن با محیط می دانند. اندیشمندان اسلامی معتقدند امور فطری از ابتدای خلقت به صورت بالقوه در درون انسان نهاده شده و رشد و تقویت آن وابسته به عوامل درونی و بیرونی متعددی است. با این معنا از فطرت، استدلال های نوخاسته گرایی نقد شده و بیان شده زبان قوه ای درونی در نوع انسان است که در یک حرکت به فعلیت می رسد و تحت تأثیر عوامل محیطی متفاوت، رشد می کند و دستورات زبانی را می سازد.
۵.

Computer Assisted Pronunciation Teaching (CAPT) and Pedagogy: Improving EFL learners’ Pronunciation Using Clear Pronunciation 2 Software

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۲۰
This study examined the impact of Clear Pronunciation 2 software on teaching English suprasegmental features, focusing on stress, rhythm and intonation. In particular, the software covers five topics in relation to suprasegmental features including consonant cluster, word stress, connected speech, sentence stress and intonation. Seven Iranian EFL learners participated in this study. The study lasted for six weeks and both the teacher and the software were involved in teaching suprasegmental features. To measure the learners’ pronunciation and their degree of progress for both pre-test and post-test, the software itself was used. The software has the ability to generate report and score on learners’ performance at the end of any activity. So, the analysis of learners’ performance was based on the software reports on their performance. The results of the study showed that the learners had a significant level of progress in all aspects of suprasegmental features. They learned suprasegmental features effectively and the exercises of the software were helpful for them. The results provide empirical evidences on the value of using Clear Pronunciation 2 software for teaching English pronunciation. This software yield promising results for the field of language teaching and can provide inspiring results in future
۶.

Dynamic vs. Standard Assessment to Evaluate EFL Learners’ Listening Comprehension

کلید واژه ها: listening comprehensionDynamic-Supported AssessmentDynamic-Instructed AssessmentStandard Assessment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۵۰
The present study chiefly aimed to compare two forms of dynamic assessment and standard assessment of EFL learners’ listening comprehension. 59 Iranian EFL learners were randomly assigned to three test administration groups and assessed on listening for main and supporting information in listening tasks. In the first group, dynamic assessment in a form of scaffolding in which for any incorrect answer graded prompts were progressively presented to learners until they answered correctly was implemented. In the second group, dynamic assessment in a form of direct instruction of listening tasks was implemented. The third group was in a form of standard assessment; learners completed the task independently without mediation. The results revealed statistically significant listening improvement in favor of dynamic-supported and dynamicinstructed assessment groups rather than standard assessment one. The findings of the study indicate that dynamic assessment can gain better insights into learners’ level of comprehension and their potential for future development and provide better learning effectiveness than those in statistic assessment group.
۷.

The Long-Term Effect of Implicit and Explicit Corrective Feedback on Accuracy of EFL Learners’ Descriptive Writing Skill

کلید واژه ها: Implicit/Explicit Corrective FeedbackWritten Corrective FeedbackAccuracySecond/Foreign Language AcquisitionImplicit/Explicit Learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
Since the emergence of the process-oriented approach to second language writing instruction two main questions have been what and how error feedback should be given to the students. The question of whether teachers should provide feedback on grammar in the writing assignments of English as a foreign language students, and if so how, has been a matter of considerable debate in the field of second language writing. The present study investigated the possible effect of implicit and explicit corrective feedback on descriptive writing accuracy of Iranian intermediate EFL learners (N=39) in Hamedan Islamic Azad University. Two groups were selected: explicit corrective feedback group (N=22) and implicit corrective feedback group (N=17). They received corrective feedback on three grammatical structures. The results showed that written corrective feedback can lead to writing accuracy improvement in the short-term, but it may be unhelpful in the long-run.
۸.

The Role of Content-Based Texts to Motivate Students

کلید واژه ها: ESP MaterialsEnglish ProficiencyContent

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
In recent years a great number of books have appeared in various fields of ESP، and the number is increasing every year. These books are specially prepared and adapted for foreign students possessing varying degrees of language skills. Experts believe that the production of ESP books is a vital task that requires several stages and procedures. To produce these materials، special attention should be paid to the age of the learners their English background، their level of knowledge in specialist field and the teaching method. The best should be done to provide materials which enable the learners to increase their English proficiency، learn the required skills for communication، and achieve their terminal behavior. Since the majority of university graduates in Iran are not equipped with sufficient knowledge of English to read and understand the original specialized textbooks، this paper aimed to test the appropriateness of materials used in ESP classes، based on a study conducted at Chabahar Maritime University. The finding of this research rejected the null hypothesis، because the observed t. was 2.83 and the value of critical t.’ with the 49 degrees of freedom at the .05 level was 2، and this signifies that the novel content based texts motivated the students and improved their English proficiency.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان