هنر و تمدن شرق

مهر تا الله : بررسی جایگاه نور و چگونگی تداوم آن در آیین ها و ادیان ایران زمین، از باستان تا اسلام امروز

نویسندگان: فاطمه شریعتمداری

کلید واژه ها: نورمهرنورالانوارخدا

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۷
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex