آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

کاربرد نورومارکتینگ در سیاست"" به احتمال به سالهای 2000 می رسد؛ زمانی که مدیر کمپین تبلیغاتی کلینتون، رئیس مؤسسه ی نورومارکتینگ است. این گفته ی مارتین لیندستروم، متخصص بازاریابی است و می توان استنباط کرد که نامزدهای انتخاباتی تمایلی ندارند از ابزارهای نوینی که برگ برنده ی آنان است، اطلاعات فراوانی به بیرون درز کند. با وجود این، دنیای سیاست بیش از دنیای تجارت علاقه مند است از این ابزارهای نوین نورومارکتینگ بهره مند شود.

تبلیغات