چکیده

آشنایی با نقش، وظایف، و جایگاه مدیر توسعه بازار شرکتهای برتر جهانی، برای شرکتهای ایرانی درسهای فراوانی دارد. دیوید گرین، مدیر توسعه بازار شرکت ولوو، در گفت وگویی تلفنی با مجله ی ""توسعه مهندسی بازار"" پاسخگوی سؤالات ما بود که در پی می خوانید.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸