آمایش محیط (دانشگاه آزاد ملایر) - علمی-پژوهشی

آمایش محیط (دانشگاه آزاد ملایر)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

مدیر مسئول: دکتر مجید شمس

سردبیر: دکتر بیژن رحمانی

مدیر داخلی: سید رضا تربتی

هیات تحریریه: دکتر حسن افراخته، دکتر حسن بیگ محمدی، دکتر شهریار خالدی، دکتر سید حسین ذوالنور، دکتر محمد رضا رضایی، دکتر محمد رضا رضوانی، دکتر سیروس شفقی، دکتر علی شکور، دکتر مظفر صرافی، دکتر محمد حسن ضیاء توانا، دکتر سید نعمت الله موسوی، دکتر حسین نگارش   

نشانی: ملایر - بالاتر از پارک سیفیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.

تلفکس : 2227836(0851)

وب سایت: http://amayesh.com

پست الکترونیک:  Amayesh_azad@yahoo.com


آرشیو نشریه: