برنامه ریزی منطقه ای - نشریه علمی (وزارت علوم)

برنامه ریزی منطقه ای (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۲۳-۷۰۵۱
سازمان همکار: انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر علی شمس الدینی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۲۵۱-۶۷۳۵
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی شکور
مدیر داخلی: دکتر محمدرضا رضایی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه رضیه محمدی
هیئت تحریریه: دکتر علیرضا استعلاجی، دکتر فرامرز بریمانی، دکتر کریم حسین زاده دلیر، دکتر شهریار خالدی، دکتر علی شکور، دکتر محمد حسن ضیاء توانا، دکتر حمید رضا فولادمند، دکتر زهره فنی، دکتر بهاء الدین نجفی، دکتر طاهره نصر، دکتر حسین نگارش
آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله برنامه ریزی منطقه ای
تلفن: ۰۷۱۹۱۳۰۰۰۱۲
وب سایت: https://jzpm.marvdasht.iau.ir/
پست الکترونیکی: ali.shamsoddini@yahoo.com
فکس: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۷۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷