پژوهش های تاریخی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های تاریخی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
e-issn: ۲۴۷۶-۳۳۰۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ دی ۱۳۹۳
مدیر مسئول: اصغر منتظر القائم
ناشر: دانشگاه اصفهان
p-issn: ۲۰۰۸-۶۲۵۳
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: علی اکبر کجباف
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: سید میثم عودسوزان
هیئت تحریریه: اصغر منتظرالقائم، علی اکبر کجباف، مرتضی دهقان نژاد، داوود اصفهانیان، الهیار خلعتبری، حسین میرجعفری، مرتضی نورائی، محمد علی چلونگر، محمدرضا علم، محسن رحمتی***اعضای هیات تحریریه بین المللی: ابراهیم بیضون، ویلم فلور، رضوان السید، جرجیو روتا
آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر پژوهش های تاریخی
تلفن: ۰۲۱۳۷۹۳۴۲۳۰
وب سایت: https://jhr.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: jhr@res.ui.ac.ir
کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸