فقه (کاوشی نو در فقه) - علمی-پژوهشی (حوزوی)

فقه (کاوشی نو در فقه)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۱۷۳۵-۳۵۲۱
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: کارشناس تحریریه: علیرضا فجری
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
p-issn: ۱۷۳۵-۳۱۸۱
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: رضا اسفندیاری(اسلامی)
مدیر داخلی: علیرضا فجری
مدیر اجرایی: کارشناس اجرایی: سید حسین موسوی
هیئت تحریریه: سیداحمد حسینی، محمد زروندی رحمانی، سیف الله صرامی، سیدعباس صالحی، احمد مبلغی، سیدضیاء مرتضوی، محمدصادق مزینانی، محمدحسن نجفی راد
آدرس: قم: پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، طبقه همکف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره نشریات
تلفن: ۰۲۵۳۱۱۵۶۹۱۲
وب سایت: http://jf.isca.ac.ir
پست الکترونیکی: feqh.osul@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶