پژوهش های اقتصادی ایران - علمی-پژوهشی

پژوهش های اقتصادی ایران


اقتصادی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 

مدیر مسئول: دکتر تیمور محمدی

سردبیر: دکتر علی امامی میبدی

مدیر داخلی: لیلا صفی پور

هیئت تحریریه:دکتر حسن آقا نظری، دکتر حمید ابریشمی، دکتر علی امامی میبدی، دکتر سهیلا پروین، دکتر ایرج توتونچیان، دکتر یدالله دادگر، دکتر مسعود درخشان، دکتر سید محمدرضا سیدنورانی، دکتر عباس شاکری، دکتر مهدی عسگری، دکتر ابوالقاسم مهدوی، دکتر حمید ناظمان، دکتر کاظم یاوری 

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، کدپستی: 1513615411 

تلفن: 88703261(021)   فکس: 88703263(021)

وب سایتies.atu.ac.ir

پست الکترونیک:   qiermt@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۱
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹