کاشان شناسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

کاشان شناسی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
e-issn: ۲۶۷۶-۷۶۹۴
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: امیرحسین مدنی
ناشر: دانشگاه کاشان
p-issn: ۲۶۷۶-۷۶۸۶
صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محسن قاسم پور
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: فاطمه قربان
مدیر اجرایی: مهناز طالبی
هیئت تحریریه: عباس اقبالی، ناصر تکمیل همایون، حمیدرضا جیحانی، امیرحسین چیت‌سازیان، حسین حیدری، محمد خزائی، محسن شاطریان، رضا شجری، حسن فاضلی نشلی، محسن قاسم پور، حسن کریمیان، محمد مشهدی نوش آبادی، بهمن نزهت، کمال الدین نیکنامی ناصر نیکوبخت، اعضای هیات تحریریه بین المللی: برنارد هورکارد
آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان: دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، مرکز پژوهشی کاشان شناسی، دفتر مجله کاشان‌شناسی
تلفن: ۰۳۱۵۵۹۱۲۷۹۳
وب سایت: https://sh-kashan.kashanu.ac.ir/
پست الکترونیکی: sh-kashan@kashanu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸