هنر و تمدن شرق - نشریه علمی (وزارت علوم)

هنر و تمدن شرق (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۳۴۵-۶۶۲۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
ناشر: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
p-issn: ۲۳۴۵-۶۶۱۲
صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر شهره جوادی
هیئت تحریریه: بهرام آجورلو، آذرتاش آذرنوش، علاءالدین آذری، مجید سرسنگی، مهدی شیبانی، جعفر قیاسی، الستر نورتج
آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره23
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۱۶۹۸۳
وب سایت: http://www.jaco-sj.com/
فکس: ۰۲۱۶۶۹۱۵۸۳۰
کد پستی: ۱۴۱۹۸۴۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲