هنر و تمدن شرق -

هنر و تمدن شرق


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ۲۳۴۵-۶۶۲۰
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
ناشر: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
p-issn: ۲۳۴۵-۶۶۱۲
صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
سردبیر: دکتر شهره جوادی
هیئت تحریریه: بهرام آجورلو، آذرتاش آذرنوش، علاءالدین آذری، مجید سرسنگی، مهدی شیبانی، جعفر قیاسی، الستر نورتج
آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره23
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۱۶۹۸۳
وب سایت: http://www.jaco-sj.com/
فکس: ۰۲۱۶۶۹۱۵۸۳۰
کد پستی: ۱۴۱۹۸۴۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴