پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق) -

پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: عطیه قشونی
ناشر: موسسه صیانت از حقوق زنان
صاحب امتیاز: مؤسسه صیانت از حقوق زنان
سردبیر: مهدیه شادمانی
هیئت تحریریه: دکتر علی آدمی، دکتر محمدعلی بصیری، دکتر فروزنده جعفرزاده پور، دکتر غلامرضا خواجه سروی، دکتر آرامش شهبازی، دکتر مجید عباسی، دکتر علی مرشدی زاده، دکتر سیدمحمد موسوی، دکتر قدیر نظامی پور، دکتر عنایت الله یزدانی
آدرس: خیابان کریم خان زند- خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) پلاک 41 طبقه اول
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۰۰۸۳۷
وب سایت: http://www.womenrightful.com
پست الکترونیکی: info@womenrightful.com
فکس: ۰۲۱۸۸۸۰۰۸۱۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶