اسلام و علوم اجتماعی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

اسلام و علوم اجتماعی


 


درجه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین محمود رجبی

 سردبیر: دکتر غلامرضا جمشیدیها

قائم مقام سردبیر: محمد داوری

مدیر اجرایی : عنایت الله خزاعلی

هیات تحریریه: حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا (استادیار دانشگاه باقرالعلوم)، دکتر محمدحسین پناهی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر سعید زاهد زاهدانی (استادیار دانشگاه شیراز)، دکتر علیرضا شجاعی زند (استادیار تربیت مدرس)، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا صدیق اورعی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر علیرضا محسنی تبریزی (دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر محمد میرزایی (استاد دانشگاه تهران)

نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه،جنب دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کد پستی:3749113361

تلفن: 2111275(0251) و 2901480 (0251) نمابر: 2803090 (0251)

وب سایت: http://www.rihu.ac.ir/

پست الکترونیک: soci@rihu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲