اسلام و علوم اجتماعی

اسلام و علوم اجتماعی

اسلام و علوم اجتماعی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 7

مقالات

۳.

میزان اثربخشی برنامه های مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام خاص (ماه مبارک رمضان) با تاکید بر دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات واحد تهران مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰