اسلام و علوم اجتماعی

اسلام و علوم اجتماعی

اسلام و علوم اجتماعی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 7 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۳.

میزان اثربخشی برنامه های مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام خاص (ماه مبارک رمضان) با تاکید بر دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات واحد تهران مرکزی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۲۸
۶.

رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹