برنامه ریزی فضایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

برنامه ریزی فضایی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۷۶-۳۳۵۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ تیر ۱۳۹۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: اصغر نوروزی
مدیر مسئول: اسکندر صیدایی
ناشر: دانشگاه اصفهان
p-issn: ۲۲۲۸-۷۴۸۵
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: یوسف قنبری
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: طوبی پناهی
هیئت تحریریه: حمیدرضا وارثی، مسعود تقوایی، اصغر ضرابی، حجت اله یزدان پناه، علی اکبر عنابستانی، ابراهیم مقیمی، مجتبی قدیری معصوم، حسین غضنفرپور، فرامرز بریمانی
آدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، معاونت پژوهش و فناوری، اداره نشریات،
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۳۱۹۴
وب سایت: https://sppl.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: sppl@res.ui.ac.ir
فکس: ۰۳۱۳۷۹۳۳۱۵۰
کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷