شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۷۱۷-۱۶۰۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ مهر ۱۳۷۸
مدیر مسئول: محمدمهدی صادقی
ناشر: دانشگاه شیراز
p-issn: ۲۰۰۸-۸۱۹۱
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: رحمان صحراگرد
مدیر اجرایی: مریم خاک رنگین
هیئت تحریریه: فیروز صدیقی، محمدحسن تحریریان، مهدی ریاضی، ناصر رشیدی، بهزاد قنسولی، سید آیت الله رزمجو، اینگرید پیلر، دیوید مایکل سینگلتون، حسین شکوهی، علیرضا احمدی، محمدصابر خاقانی نژاد
آدرس: شیراز- بولوار دانشجو - میدان ارم - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دفتر مجله آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم.
تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۴۲۸۶
وب سایت: https://tesl.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیکی: tesleditor@saadi.shirazu.ac.ir
کد پستی: ۷۱۹۴۶۸۵۱۸۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶