آموزش مهارت های زبان - Journal of Teaching Language Skills (JTLS) - علمی-پژوهشی

آموزش مهارت های زبان - Journal of Teaching Language Skills (JTLS)


 


دوره انتشار: فصلنامه

سردبیر: جلال رحیمیان

مدیر اجرایی: مریم خاک رنگین

هیئت تحریریه: سید محمد علوی، رحمان صحراگرد، بهزاد قنسولی، انگرید پیلر، ناصر رشیدی، عبدالمهدی ریاضی، فیروز صدیقی، دیوید میشل سینگلتن، حسین شکوهی، محمدحسن تحریریان

وب سایت: http://jtls.shirazu.ac.ir

 

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ مهر ۱۳۷۸
ناشر: دانشگاه شیراز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹