آموزش مهارت های زبان - Journal of Teaching Language Skills (JTLS) - علمی-پژوهشی

آموزش مهارت های زبان - Journal of Teaching Language Skills (JTLS)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ مهر ۱۳۷۸
ناشر: دانشگاه شیراز
p-issn: ۲۰۰۸-۸۱۹۱
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: رحمان صحراگرد
مدیر اجرایی: مریم خاک رنگین
هیئت تحریریه: سید محمد علوی، رحمان صحراگرد، بهزاد قنسولی، انگرید پیلر، ناصر رشیدی، عبدالمهدی ریاضی، فیروز صدیقی، دیوید میشل سینگلتن، حسین شکوهی، محمدحسن تحریریان
آدرس: شیراز- بولوار دانشجو - میدان ارم - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دفتر مجله آموزش مهارت های زبان
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۷۲۲۹۲
وب سایت: http://jtls.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیکی: jtlseditor@rose.shirazu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹