تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر مناسبات تیموریان و سلسله مینگ در چین بر نگارگری مکتب هرات(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر متقابل نقاشی چینی و ایرانی در عصر مغول(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه محتوایی مطبوعات آذربایجان بین دوره های سلطنت رضا شاه و چهار سال ابتدایی حکومت محمد رضا شاه (1324-130 شمسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رفتار سیاسی طاهریان در قبال خلافت عباسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نگرشی بر تحولات ژئوپلیتیکی مناطق همجوار ایران (آسیای مرکزی، خزر و قفقاز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان آسیا آسیای مرکزی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان آسیا روسیه و قفقاز
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶