تاریخ نامه ایران بعد از اسلام - نشریه علمی (وزارت علوم)

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
e-issn: ۲۷۱۷-۲۹۰۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: عباس قدیمی قیداری
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۲۵۱۷۵۷X
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: غلامعلی پاشازاده
هیئت تحریریه: فاطمه اورجی، محسن بهرام نژاد، مسعود بیات، غلامعلی پاشازاده، حمید حاجیان پور، اسماعیل حسن زاده، حسن حضرتی، رضا دهقانی، ولی دین پرست، محمد سلماسی زاده، مقصود علی صادقی، ناصر صدقی، عباس قدیمی قیداری، علیرضا کریمی، حسین میرجعفری، علیرضا ملائی توانی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: ویلم فلور، ژانت آفاری، کریستف ورنر، جان وودز، رودی متی، آلبرتو کانترا گلرا، جیمز گستاوسون
آدرس: تبریز- بلوار29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- گروه آموزشی تاریخ- دفتر مجله تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۲۶۲
وب سایت: https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: journal.iiphistory@tabrizu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶