ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال چهارم بهار و تابستان 1392 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی شیوة روایت دوم شخص در «داستانهای شهر جنگی»(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

«مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر سیّاب» (با تکیه بر شعر«انشودة المطر»)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نماد و نقش مایه های نمادین در داستان های کودک و نوجوان دفاع مقدّس(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

کتاب ""دا""، خاطره یا رمان؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

دوگانگی و تقابل در رمان های سحر خلیفه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه زمان و تم در روایت «سرزمین غمزدة پرتقال» از غسان کنفانی نویسندة ادبیات پایداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۴۳۷
۱۱.

جلوه های پایداری در شعر عبدالوهّاب بیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

«استقامت نامه»، اثری ناشناخته از قرن نهم هجری در شرح اسرار و مفاهیم استقامت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴