ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

جلوه های پایداری در اشعار فدوی طوقان و سپیده کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

سبک شناسی لایه ای اشعار انقلابی و مذهبی طاهره صفارزاده (لایه آوایی و واژگانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

بررسی جلوه ها و نماد های پایداری در شعر ژاله اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

بررسی و تحلیل جلوه های مقاومت و پایداری در شعر عبدالقهّار عاصی شاعر معاصر افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

جلوه های پایداری در شعر عبدالرحمن العشماوی نمونه مورد پژوهش قصیدة « فتی فلسطینیٌ یتحدّث»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
۱۷.

تحلیل ساختاری مکان روایی در ادب پایداری بررسی موردی«مردان آفتاب» و« باقیمانده» از غسان کنفانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴