خردنامه همشهری

خردنامه همشهری

خردنامه همشهری شهریور و مهر 1388 شماره 33 و 34

مقالات

۴.

فلسفه معاصر: اعتماد به تحلیل (به باور دکتر اعتماد در حوزه فلسفه تحلیلی هنوز یک پژوهش ایرانی اصیل و کاربردی پدید نیامده است)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۷۲۴
۵.

فلسفه های دیگر: فلسفه حساس (در فلسفه روس کمتر شاهد شکل گیری یک نظام منطقی و سیستماتیک نظری بوده ایم)

۶.

فلسفه معاصر: محاکمه متافیزیک (به باور هایدگر متافیزیک را نمی توان همچون آموزه ای غیر قابل باور به فراموشی سپرد)

۷.

مکاتب فلسفی: ابرهای ایدئالیسم (شکل گیری ایدئالیسم آلمانی پاسخ به بحرانی بود که در دل روشنگری پدید آمد)

۸.

فلسفه جدید: شکاف روشنگر حقیقت (فیلسوفان عصر روشنگری در نگاه خود به مفهوم حقیقت معیارهای تازه ای را لحاظ کردند)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۹۷۵
۹.

فلسفه معاصر: تصویر منطق جهان (ویتگنشتاین با ارائه نظریه تصویری زبان در رساله تعریفی منطقی به جهان داد)

۱۱.

نظریه ایرانی: اسطوره ایرانی (به اعتقاد دکتر اسماعیل پور ناخودآگاه جمعی ایرانیان در اسطوره تبلور یافته و ماهیت خود را آشکار می کند)

۱۲.

نظریه سیاسی: مصرف توده (بودریار بر این باور است که توده ها درگیر روالی هستند به نام مصرف زبان)

۱۳.

نظریه اجتماعی: سه اپیزود آتشین (مارکس لوگوس مارکس انقلاب مارکس علم)

۱۵.

نظریه هنری: فیلسوف یا تماشاچی (پروژه دلوز ابداع تفکر سینمایی است)

۱۶.

نظریه هنری: کابوس های شیرین (ژانر علمی - تخیلی در آمریکا غالباً در تقابل با دولتمردان آمریکایی بوده است)

۱۷.

نظریه هنری: ترجمه امر ترجمه ناپذیر (ترجمه نقاب از چهره زبان بیگانه با خویشتن می زداید)

۲۲.

پرونده: فیلسوف نداریم (به اعتقاد صدوقی سها غیر از شیوه قدما اصلاً امکان آموزش فلسفه اسلامی وجود ندارد)

۲۳.

پرونده: ایران فلسفی ایران فلسفه زده (به باور دکتر دینانی در جامعه امروز ایران فلسفه ورزی جای خود را به فلسفه زدگی داده است)

۳۰.

کتاب: فیلسوفی که به او عادت نداریم (فلسفه با هنر عشق سیاست و علم امکان بروز می یابد که فرایندهای حقیقتند)

۳۱.

هنوز نمی اندیشیم (آنچه می توانیم آموخت این است با دقت گوش سپردن)

۳۳.

ایدئالیسم استعلایی (شلینگ پدر معنوی اگزیستانسیالیسم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰