کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه علوم اجتماعی

کتاب ماه 1388 شماره 23

مقالات

۳.

تعریف و ادبیات صنایع فرهنگی به عنوان کلید پیشرفت

۴.

نقش صنایع فرهنگی در هویت بخشی به امت اسلامی

۱۴.

گزارشی از یونسکو از نقشه ی استراتژی صنایع فرهنگی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

۱۶.

فرهنگ کارآفرینی ، کارآفرینی فرهنگی ، اهمیت ، ضرورت و جایگاه

۱۷.

هنرهای سنتی و صنایع دستی ، محور توسعه فرهنگی و صادرات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸