کتاب ماه علوم اجتماعی -

کتاب ماه علوم اجتماعی

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: خانه کتاب

 سردبیر: محمدرضا رسولی

مدیر اجرایی : سحر برین خو

هیات تحریریه: امید علی احمدی، اسماعیل قدیمی، غلامرضا لطیفی، مهدی منتظرالقایم، امید علی مسعودی، تژا میرفخرایی

نشانی: تهران، خ انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1080

تلفن:66499930(021) نمابر: 66415360(021)

وب سایت:  http://www.ketabmah.ir/

پست الکترونیک: ketab_mah@yahoo.com

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸