کیهان اندیشه

کیهان اندیشه

کیهان اندیشه 1377 شماره 81

مقالات

۱.

رویکردهای نو در معرفت دینی

۲.

نسبیت اخلاق از دیدگاه شهید مطهری

۶.

تحلیل تغییر: ماده و صورت

۷.

جایگاه جهانی عربستان هنگام بعثت

نویسنده:

کلید واژه ها: زباناعراببادیهبازرگانىعربى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴
در سده‏هاى پنچ و شش میلادى، شبه جزیِره عربستان و اعراب آن سامان، از جایگاه نیرومند سیاسى-بازرگانى برخوردار شدند.شناخت این پدیده بزرگ تاریخى، به بررسى روابط سیاسى- نظامى و اقتصادى ابر قدرتها، جایگاه جغرافیایى- سیاسى شبه جزیره عربستان و پیشرفت ادبیات عرب در آن روزگار، بستگى دارد.در این مقاله، تلاش شده است تا این بررسى انجام پذیرد.
۸.

جایگاه عقل در المیزان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۸
بدون تردید، تفسیر ارزشمند«المیزان»اثر علامه سید محمد حسین طباطبایى(ره)یکى از بزرگترین تفاسیر قرآن کریم است که تاکنون به رشته تحریر درآمده است.از جمله ویژگیهاى این تفسیر گرانقدر، عقل‏گرایى و تبیین‏هاى عقلانى آن است. مؤلف تواناى المیزان مدعى است که به گونه‏اى «عقل»را در خدمت«وحى»و«برهان»را در خدمت «قرآن»درآورده که پیشینیان را بدین سان میسّر نبوده است. بررسى این بعد از تفاسیر المیزان و نحوه کاربرد و کارآیى عقل در آن، موضوع اصلى این مقال است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴